PRIVACY VERKLARING

Kinderbeurs Stramproy gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. We registreren alleen de minimaal benodigde gegevens en we verkopen gegevens niet door aan derden. De verwerking van alle gegevens die Kinderbeurs Stramproy verzamelt gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG. Heb je hier vragen? Neem gerust contact met ons op via kinderbeurs@gmail.com. Persoonsgegevens We verwerken gegevens van jou, wanneer je onze website www.kinderbeursstramproy.nl bezoekt. Zo registreren we bijvoorbeeld met Google Analytics je IP-adres en gegevens over je activiteiten op onze website. Ook kun je zelf actief gegevens met ons delen wanneer je een contactformulier op deze website gebruikt, denk aan je voor- en achternaam, je telefoonnummer en je emailadres. We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige gegevens. Verwerkingsdoelen We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  Om een door jou gestelde vraag of contactverzoek te beantwoorden.  Om bij deelname aan Kinderbeurs Stramproy jou te kunnen berichten en alles juist te kunnen afhandelen. Bewaartermijn persoonsgegevens We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarmee we de gegevens verwerken en van eventuele verplichtingen die wettelijk zijn vastgelegd. Neem voor vragen hierover contact op met kinderbeursstramproy.nl. Geautomatiseerde besluitvorming Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Er worden geen besluiten genomen op basis van algoritmes, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou. Delen van persoonsgegevens met derden We delen geen persoonsgegevens. We gebruiken services en cookies van derden die buiten de EU zijn gevestigd, zoals Google Analytics (sitebezoek). Om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen hebben wij ook met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten. Gegevens verwijderen, aanpassen of inzien Je hebt wettelijk het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, te wijzigen of in te zien. Je hebt daarnaast het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderbeurs Stramproy. Als laatste heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je de persoonsgegevens kunt opvragen die Kinderbeurs Stramproy van jou heeft. Je kunt een verzoek tot één van de bovenstaande rechten indienen via kinderbeurs@gmail.com. We streven ernaar om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, te reageren. Ben je niet tevreden? Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Beveiliging persoonsgegevens We vinden het erg belangrijk dat je gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking. Hiertoe nemen wij passende maatregelen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via kinderbeurs@gmail.com. Om je persoonsgegevens veilig te houden, zorgen we dat de servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Daarnaast versturen we jouw gegevens enkel via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje bovenin. Cookies Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies op onze site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kinderbeurs Stramproy gebruikt een klein aantal cookies op deze site. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.kinderbeursstramproy.nl. Je kunt je afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden op Kinderbeurs Stramproy gebruikt: • Google Analytics, deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken. • Social media, deze cookies gebruiken we om ervoor te zorgen dat je onze tips direct via jouw social media kunt delen. • Cookies die bijhouden of je een pop-up al eerder hebt gezien of niet, zodat we kunnen voorkomen dat je een bericht meerdere keren te zien krijgt. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Als deze wijzigingen heel ingrijpend zijn, zullen we zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.